Dubbelt utsatt

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatts sex projektår avslutades 2012. Projektets material finns nu i detta arkiv på Bräcke diakonis hemsida. 

I vänsterkolumnen hittar du Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatts publikationer.

Alla finns att ladda ner som pdf, och vissa publikationer finns även i alternativa format:

Vi har även tagit fram en längre film och ett metodmaterial med fem kortfilmer, de finns presenterade i vänsterkolumnen.

Är du intresserad av kvinnofridsspelet?

Läs mer på www.kvinnofrid.nu för pris- och kontaktuppgifter.

 

Har du några frågor, kontakta gärna Dubbelt Utsatts projektmedlemmar genom kontaktuppgifterna i högerkolumnen, eller kontakta Bräcke diakoni på info@brackediakoni.se.

print
Bräcke Diakoni

Vi utvecklar vår hemsida och vill ställa två korta frågor till dig. Det tar max 20 sekunder och är till stor hjälp för oss!

Jag vill inte svara